top of page

Anmälningsvillkor

När du anmält dig till kursen får du en bekräftelse på detta samt en faktura via den mailadress du angav vid anmälan.

Anmälan och ångerrätt

Din anmälan är bindande.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt erhållit av dig.


Om du vill utnyttja din ångerrätt, maila till: info@drotzruhn.com 

Skulle deltagaren behöva avbryta kursen på grund av egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalas den deltagaravgift tillbaka som motsvarar ännu ej utnyttjade delar av kursen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen.

Om du återtar din anmälan efter ångerrätten passerat men senast sju dagar före start får du betala en administrationsavgift på 25% av avgiften. Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. I högsta möjliga mån försöker vi dock hitta en lösning som passar båda parter, exempelvis ombokning till annat kurstillfälle.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något tillfälle av någon annan anledning än de som anges ovan och som inte tidigare kommunicerats till kursledaren, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du varit frånvarande.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kursen före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp eller tidpunkten ändras på ett för dig väsentligt sätt har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. 

Övrigt
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

bottom of page